JUDr. Pavol Horňák, PhD., LL.M.

JUDr. Pavol Horňák, PhD., LL.M.

Partner, Advokát Vedie tím, ktorý sa venuje sporovému právu a arbitrážam. Zameriava sa aj na fúzie a akvizície, daňové právo, právo obchodných spoločností. Poskytuje právne poradenstvo klientom pri realizácii stredných a veľkých investičných zámerov.
Jazyky
Slovenčina
Angličtina
Nemčina
Štúdium
Univerzita Komenského, Právnická fakulta (Mgr.)
Trnavská univerzita, Právnická fakulta (PhD.)
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva (JUDr.)