02.04.2024

Stavebná legislatíva bola s účinnosťou ku dňu 01.04.2024 novelizovaná

Zákon č. 46/2024 Z. z. novelizuje viacero predpisov stavebnej legislatívy, a to aktuálne platný stavebný zákon, ako aj „novú“ legislatívu - zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.
 
 • § 1 až § 31 aktuálne platného stavebného zákona sú odo dňa účinnosti Zákona o územnom plánovaní upravené v Zákone o územnom plánovaní.
 • Aktuálne platný stavebný zákon zavádza pojem súbor stavieb a zjednodušené (spojené) povoľovanie súboru stavieb.
 • Novým druhostupňovým orgánom sa stávajú regionálne pobočky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.
 • Do účinnosti vstupuje Zákon o územnom plánovaní.
 • Osobitné prechodné ustanovenia Zákona o územnom plánovaní účinné od 1. apríla 2024 do 31. marca 2025 upravujú problematiku záväzných stanovísk a zavádzajú:
  • fikciu súhlasu záväzného stanoviska ak sa orgán územného plánovania v určenej lehote nevyjadrí,
  • možnosť preskúmať záväzné stanovisko vydané na základe žiadosti podanej do 31. marca 2025, a to Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR,
  • čo má žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obsahovať, čo má byť jej prílohou a aké náležitosti má mať záväzné stanovisko
 • Účinnosť zákona o výstavbe sa odkladá o rok, a teda má nastať 01.04.2025.