11.04.2024

Nové kybernetické bezpečnostné opatrenia

Začiatkom roka v Bruseli práve padli kľúčové rozhodnutia v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o horizontálnych požiadavkách kybernetickej bezpečnosti pre produkty s digitálnymi prvkami a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020, známeho ako CYBER RESILIENCE ACT - je ďalším významným rozšírením opatrení po smernici NIS 2, ktorá bude účinná v členských štátoch už na túto jeseň. Cieľom je zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ a posilniť odolnosť digitálnych produktov v čase neustáleho nárastu kybernetických hrozieb.

Nariadenie je na ceste k definitívnemu schváleniu v prvej polovici tohto roka. Po jeho vstúpení do platnosti budú mať výrobcovia a ostatné povinné subjekty 36 mesiacov na zosúladenie svojich výrobkov s novými bezpečnostnými štandardmi, pričom povinnosť nahlasovať incidenty a zraniteľnosti začne platiť po 21 mesiacoch. Zahŕňa širokú škálu digitálnych produktov od inteligentných zariadení a počítačových hier po firewally a routery.

Práva a povinnosti v krátkosti:

  • Práva spotrebiteľov na bezpečné produkty a transparentné štandardy.
  • Povinnosti predovšetkým výrobcov, ale i dovozcov a distribútorov a ďalších, dodržiavať bezpečnostné štandardy, vyvíjať a implementovať bezpečnostné opatrenia a monitorovať bezpečnosť svojich produktov na EÚ trhu.

FAIRSQUARE je tu pre Vás, aby sme Vám pomohli s posúdením, či spadáte pod opatrenia tohto nariadenia vrátane prípadnej navigácie celým procesom. Kontaktujte nás a spoločne nájdeme najlepšie riešenie pre Vaše individuálne potreby.