20.03.2024

Jeden z najdôležitejších komentárov vydaných v roku 2023

Komentár k Zákonu o združovaní občanov, ktorý pripravil náš kolega Marián Mészáros v spolupráci s Luciou Váryovou, zaradila spoločnosť Wolters Kluwer SR medzi najdôležitejšie komentáre vydané v roku 2023.

Publikácia je určená pre právnickú, odbornú, ale aj laickú verejnosť, ktoré prichádzajú do kontaktu so združeniami. Špecifikom komentára je časť venovaná problematike GDPR a procesom nastavenia ochrany osobných údajov.

Kniha je dostupná v systéme ASPI. https://www.aspi.sk/